David Visan
"Tora To Thimithikes"

Bally Sagoo
"Dil Cheez"

M-Seven
"Invisible"

Tosca
"Suzuki"

Laine
"Sånt É Livet"